piątek, 3 lutego 2017

Gąsienica a motyl


" Jest taki moment, kiedy każda gąsienica myśli, że umarła. Bo to, co gąsienica nazywa końcem świata, Mistrz motylem nazywa "

Na Haiti, przekonanie o śmiertelnej mocy czarownika który „wskazuje kością”, może spowodować fizyczną śmierć. Jednak zabójcą nie jest czarownik, a jest nim poczucie pewności i przekonania o jego nadludzkiej mocy, wytworzone w umyśle bojącego się go człowieka. Czarownikiem jest twój rząd, który od dnia swoich narodzin, tworzy mit pieniądza i mit swej siły i mocy, która nie istnieje, ale wy poprzez wiarę i strach ją akceptujecie i zgadzacie się wykonywać wszystkie najbardziej absurdalne zalecenia utopijnej władzy.
Jaką barierę musisz pokonać? 
Co uznasz dziś za niemożliwe, choć wiesz, że gdybyś tylko mógł tego dokonać, zmieniłbyś życie nie tylko własne, ale również ludzi wokół ciebie? Dlaczego ludzie robią to, co robią?

Wszystko jest kwestią ich przekonań. Choć brzmi to nieprawdopodobnie, skoro ktoś uwierzy że wyzdrowieje jeśli wywierci sobie w głowie kilka dziur, zrobi to natychmiast bez względu na to, czy przekonanie to jest umotywowane, czy też nie.
Skoro ktoś uwierzy że jego szczęście zależy od pomagania innym, będzie działał z równie wielką siłą. Właśnie przekonania decydują, czy naszym życiem mają kierować bieda i smutek, czy radość dawana sobie i innym.
Przekonania odróżniają Mozarta od Mansona i one właśnie powodują, że gdy jedni stają się bohaterami, inni kończą tylko na rozważaniach, jak dobrze byłoby stać się bohaterem. 
Z tym, że przekonania można zaszczepić i nakierować je na samozniszczenie, za pomocą programu szkoleniowego, reedukacyjnego itp.
Żyjemy obecnie w czasie jednego z najważniejszych iluzorycznych okresów w historii ludzkości. Nasz gatunek jest w punkcie zwrotnym. Działania i decyzje, które wspólnie podejmiemy w ciągu najbliższych kilku lat, będą określać ludzką ścieżkę chaosu i upadku lub harmonii ponownego powstania. Jeśli ktoś włącza telewizor, czyta gazety, słucha zdołowanych masońskich autorytetów i ekspertów , wiadomość dla jego świata nie będzie brzmieć dobrze. 
Środki masowego przekazu karmią nas lękiem, ostrzegając o nieistniejącym globalnym ociepleniu, nieistniejącym terroryzmie, pożytecznym dla władz rasizmie, o wygodnej dla władz nierówności społecznej, potrzebnej elitom niestabilności ekonomicznej i ekologicznej zapaści. Te kłamstwa i wyssane z palca problemy, mają atakować utopijną cywilizacje rozpadu emocjonalnego i duchowego.

Większość z tych problemów powstaje sztucznie i jest tak "prawdziwe" jak same media. Destrukcja i chaos, mają wpływać na permanentne poczucie strachu i niepewności, z której, może "wyciągnąć" ludzi tylko silna władza.
I tak skonstruowany świat manipulacji i iluzji, otacza was barierą lęku. 
Rozwiązanie tych problemów nie leży w gestii władz, które te problemy tworzą i wymyślają, ale w gestii ludzi którzy muszą tą władze obalić i utworzyć poprzez samostanowienie, rząd kontraktowy i senat społeczny.
Mądrość, współczucie i kreatywność muszą zastąpić głupotę, ignorancję i bezradność oraz chciwość, zazdrość i złodziejstwo. To jest warunek, powodzenia każdego działania na skale regionalną i globalną. Nowy rodzaj myślenia, to przyzwoitość oparta na moralności i uduchowieniu relacji międzyludzkich. Nasze wnuki w przyszłości muszą stać się mniej materialistyczne, mniej agresywne i brutalne, a bardziej hojne, ciche i opiekuńcze. Przede wszystkim, musimy dać sobie radę ze strachem i egoizmem.
Jeśli świat człowieczeństwa przestanie wspierać świat przyrody, który go stworzył i wykarmił, człowieczeństwo przestanie istnieć. Aby odnaleźć naturę, musimy przestać bać się prawdy, przeludnienie nie istnieje i wystarczy tylko opuścić miasto, aby przestać grać w iluzje chaotycznej hierarchii. Obudzenie tłumów w miejskich ośrodkach przemysłowych jest głównym zadaniem ludzi bardziej wrażliwych i czujących. Jesteśmy gąsienicą, a śmierć dla gąsienicy oznaczy życie dla motyla, istoty transcendentnej.


Zauważ, że gąsienice bezmyślnie zużywają otaczające je zasoby, jest to odpowiednik naszego konsumpcjonizmu, wykorzystującego bezpośrednio i pośrednio wszystkie zasoby naturalne planety.
Efekt motyla, został wykorzystany przeciw człowiekowi w sposób niemoralny i całkowicie pozbawiony empatii. Od tysiącleci zatrzymuje się człowieczeństwo w chwili śmierci gąsienicy, nie dając człowiekowi ewoluować, żyć, myśleć i tworzyć.  Technologiczna cywilizacja wojowników, to zwykły wyścig szczurów, dążący do ogólnoświatowej metody podlizywania się władzy. Nowy porządek świata zabrał światu i ludziom wszystko to co najlepsze, dając ludziom złudzenie istnienia. Wszystkie wielkie słowa i symbole zostały przywłaszczone, wielcy ludzie zostali zastraszeni, przekupieni i namówieni do kłamstw dla dobra świata elit i idei społeczeństwa kastowego - niewolniczego.
Człowiek odszedł od Boga i człowieczeństwa, na rzecz wierzeń w ludzi bogów, tworzących hierarchię, utrzymywaną ideą niewolniczej pracy całego społeczeństwa. 
Tak rodzi się bezproduktywność i tyrania.  Tak rodzi się wieczna władza, opisana znakami nieskończoności. Matriarchat i Patriarchat, kult równowagi penisa, waginy i płodności dotyczy tylko władzy. Hierarchia nigdy nie pozbyła się prawa do hodowania i posiadania niewolników, tylko przekształciła sposób patrzenia niewolników na niewolę, kajdany, więzienia i obozy, zaczęły funkcjonować w głowach niewolników, jako uzależnienie od produktów władzy: systemów, nałogów, wiary, promowanych popędów.
I jest to wasz naturalny stan bytowy. Nie zadajecie już pytań dlaczego tak się dzieje, nie podważacie pseudo władzy i pseudo autorytetów, milczycie, służycie i wykonujecie absurdalne rozkazy.
Śnimy i kreujemy na jawie wspólnych koszmar o wolności i równości której nie ma, która została zmieniona w obłęd niewoli i chorób psychicznych. Drapieżny feudalistyczny świat rozsiadł się w naszej jaźni i wydaje nam podprogowe rozkazy, którym nie potrafimy odmówić: kupuj, pracuj, kup dom, płać podatki,a to wszystko ma tylko jeden ukryty sens i cel: utrzymuj elitę kosztem siebie.

Idea separacji i wyższość nadała sens istnieniu tej chorej cywilizacji, matriarchat nad patriarchatem, patriarchat nad matriarchatem, władza nad ludem, królowie i papieże nad ludem, człowiek ponad zwierzęta i naturę. 
Wygodna pseudo prawda, a kłamstwo zawsze zostaje ukryte i schowane. Liczy się idea, obłęd, strach i nienawiść, zaspokojenie i wykorzystanie każdego wedle jego możliwości. Zbudowaliśmy ściany podziału w naszych sercach i umysłach, grzech i rezygnacja, obojętność i spokój, wszystko ma swe przeciwieństwo powstające za namową władz, kościołów i szkół, oraz wychowania społecznego czerpanego z mediów.
Gatunek nie został wyrzucony z nieba Gai, ale sam go zniszczył i z niego uciekł.
Bóg wskazał nam dzieło szczęścia, a my zamieniliśmy to na szczęście człowieka kosztem zwierząt i natury, oraz elit kosztem ludzi.  Bo Bóg umarł lub mieszka daleko stąd, więc mamy być wyznawcami hierarchii, ludzi bogów, zapominając że Bóg jest w nas, obok nas i dookoła nas.
Dualistyczne myślenie, myślenie polegające na tworzeniu tezy i antytezy dążącej do sztucznej syntezy i nowego dualistycznego podziału, wytwarza zablokowanie świadomości indywidualnej i wytwarza zaprojektowaną projekcje psychiczną, tworząca obraz wyimaginowanej i wyidealizowanej przeszłości, przyszłości i teraźniejszości. 
Gdy odrzucimy projekcje liniową, stracimy poczucie magi każdej wytworzonej sztucznie chwili. 
Ale odrzucenie jakiejkolwiek projekcji, wymaga świadomości indywidualnej a nie grupowego obłędu stada, które pozbawione kontroli kradnie, rabuje, gwałci, dewastuje, zabija i przez system wyrzutów sumienia popełnia zbiorowe samobójstwo na oczach swoich dzieci.


Jesteście ślepi na piękno, wartości, sztukę, muzykę klasyczną, bo tajemnica jaką wam sprzedano mówi: historia jest cudowna, a przyszłość wiąże się z nauką, technologią i postępem.
Ale cóż to za postęp, jeśli niszczy on naturę, zabija ludzi, alienuje, a wytworzona historia i teraźniejszość dzieli, muzyka zmusza to irracjonalnych zachowań społecznych i auto anarchii?
W szkole uczy się dzieci uległości, ale nie uczy logiki, rodzącej mądrość i empatię. 
Ludzkość żyje w teatrze, w szalonym cyrku historii, będąc hodowanym stadem pszczół robotnic. Nacjonalizm i religia, stały się waszą tożsamością, służącą do skłócenia was z innymi narodami, kulturami i społecznościami.
Państwa, to dawne nielegalne obszary księstw i królestw, tworzonych przez złodziei ziemskich, kreujących granice sztucznej państwowości i własności.  Strach, pozwolił wam akceptować tego typu politykę przywłaszczania sobie ziem i ludzi, przez mord, gwałt i rabunek. Ale ani religia ani tożsamość nacjonalistyczna, nie ma nic wspólnego z prawdą, bowiem formy te, były kreowane przez siłę militarną pozwalająca zdobyć ziemie i bogactwa.
Wszystko to, pozwalało wytworzyć formy organizacyjne systemów gospodarczych, religijnych, politycznych, opartych na propagandzie materialistycznej, która jest przewodnim paradygmatem naszego sposobu życia. 
Wszystkie te historyczne imperia, to przejaw chorej mocy i dominacji pieniądza nad ludźmi, którzy wierzą w ich moc i moc ludzi, którzy je posiadali.
Dualistyczne myślenie doprowadziło do polowania na czarownice w okresie średniowiecza oraz renesansu i idei ponownego podboju Nowego Świata oraz Afryki.
Wszystkie te akty, doprowadzały do kradzieży potężnych obszarów ziemskich i kradzieży bogactw naturalnych.
Przez wieki redukcjonizmu (pogląd w filozofii nauki, stanowisko metodologiczne przyjmujące, że możliwe i właściwe jest wyjaśnienie i opis własności złożonego układu poprzez opis i wyjaśnienie zachowania jego części), doprowadzono do pojawienia się kłamstw i przestępstw takich jak: rasizm, nacjonalizm, niewolnictwo, handel ludźmi, zorganizowana przestępczość, alkoholizm, narkomania, otyłość, prostytucja, seksizm, ludobójstwa i wojny.
Przez tysiące lat, indywidualiści, artyści, poeci, prorocy i mędrcy próbowali pomóc "cywilizowanym" ludziom obudzić się ze snu złudzeń i kłamstw oraz wyrwać się z ramion materializmu i strachu.
Obywatelskie nieposłuszeństwo, jest niezauważalne w masońskich wypowiedziach i dlatego z nieposłuszeństwa korzystają tylko ludzie mądrzy, będący elitą tego świata. Ludzie czytają, słuchają, ale nic nie rozumieją, bo cała sztuka jest skierowana do elit, a chaos współczesnej literatury, sztuki i muzyki do ciemnej masy.
Wraz z powstaniem nowych technologii i globalnej industrializacji, nasz konsumpcyjne styl życia obezwładnił wpływ rzek, gór i lasów na nasz rozum i dusze.

Nasze dominujące instytucje są zaprojektowane tak, aby zdobyć bogactwo dla elit i towarzyszącym im oddziałów urzędników i ochroniarzy, utrzymujących kontrole i utrwalających ich istnienie.
Podobnie jak system odpornościowy ciała, tak system przez wrogość wobec obywatela i przemoc nakazów i kar, wzmacnia iluzje choroby psychicznej mówiącej wszystkim wam: rząd istnieje, działa i jest potrzebny.
Wszystkie zaprogramowane marionetki szukają pozytywnych doświadczeń opartych na materializmie, bogactwie, statusie społecznym, a wszystkie inne złożone problemy, są rozwiązywane przez pokonanie opozycji, w walce tezy i antytezy. Nie ma ról społecznych i kulturowych, są tylko role teatralne, w których obsadzają was reżyserowie systemu.
Wszystko zostało wytworzone przez historyczne układy elit, tworzących wygodne środowisko bytowe dla swoich dzieci. 
Jeśli stworzysz środowisko oparte na lęku i przemocy prawnej, umysł obywateli zostanie wciągnięty w grę zwaną tożsamością narodową, która opowiada nam historyczne bajki i legendy o wiecznej wyższości elit nad narodem. 
Ograniczono was do roli biernego obserwatora wymyślonej rzeczywistości i zdemoralizowane ciemności życia, sztuki, nauki i technologii.

To nie jest wasza tożsamość, to nie jest wasza historia, to jest iluzoryczne kłamstwo, któremu nie wolno dać wiary.


Poczucie tożsamości wynika z istoty natury. Człowiek rodzi się równy, wolny i jest częścią wszystkiego tego co wynika z istoty natury, a nie techniki, kontroli i władzy.
Wszystkie wzorce myślowe i przekonania, są żywym przejawem kłamstwa, jest to nowe, wpojone wam oprogramowanie twierdzące, że człowiekiem rządzi lepiej urodzona elita, mogąca kształtować prawo niezgodne z prawem naturalnym.Sposób myślenia, odczuwania i zachowania, musi wrócić do normalnych form bytowych. Szukajcie wielkości w małych i prostych rzeczach. Trudne rzeczy są tak zrobione, aby były łatwe, tylko kłamstwo jest trudne i wymaga państwowych licencji i forsowania fałszywych idei przez strach, ustawy i wojny, oraz programy wpajające wam iluzje, jako część nielogicznej prawdy.Źródło tekstu: https://ligaswiatanews.wordpress.com/
Źródło zdjęć: internet
Korekta: Medart
Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza