poniedziałek, 30 listopada 2020

Zwarci i gotowi na...wyniszczenie

Uwaga: filmy pod tym wpisem będą stale aktualizowane.

Społeczeństwo nie tyle co śpi, społeczeństwo już nawykło do nowych drastycznych zmian i oczekuje nadziei na lepsze jutro w postaci nagłej zmiany akcji. Niestety, żaden bohater i mesjasz już się nie objawi (ponieważ nie wierzycie we władne wnętrze, nauczono was pokory w stosunku do ludzi, którzy was najpierw wykorzystują i okradają, a następnie w akcje łaski, karmią odpadkami ze swego stołu. Rozwiązaniem "koronodramy", będzie pojawienie się cudu – wynagrodzenia gwarantowanego, które otrzymacie tylko wtedy, gdy będziecie absolutnie podporządkowani ideologii władzy absolutnej.

Pójdziesz na strajki (zauważy to monitoring oparty na sieci 5G , nie zgłosisz się do testu, nie przejdziesz serii szczepień wektorowych – nie dostaniesz socjalnej jałmużny, nie wyjdziesz z domu i w końcu przestaniesz egzystować, jako niepotrzebny odpad cywilizacyjny. Brak gotówki, brak własności, to początek hyper socjalizmu, nazywanego technokracją. Technokracja, to nic innego, jak dobry sprawdzony – Transhumanizm, będący kolebką eugeniki, genetyki, aborcji zarobkowej, czy cyber-transplantacji. Weszliśmy w środowisko 4 ery przemysłowej, której ideologie – nie wymagają już człowieka, jako kapitału do napędzania postępu. Co to oznacza dla zwykłego człowieka ? Kapitał Ludzki – będzie narzędziem do przemiany zwierzęcia w maszynę, genetyka w rękach korporacji farmaceutycznych (oddajecie ją poprzez testy, na podstawie których produkowane są szczepionki wektorowe), stworzy nowy biznes, oparty na wymianie zniszczonych (przez szczepionki, jedzenie, powietrze) narządów oraz układów, które będą potrzebowały okresowej aktualizacji i modernizacji.

Jeśli chcemy zatrzymać to szaleństwo, należy poświecić wszystkie środki, w celu uwstecznienia postępującego procesu szaleństwa, należy to zrobić szybko i skutecznie, pamiętając, że mamy przewagę liczebności oraz że prawo naturalne, jest po naszej stronie, dopóki jesteśmy jeszcze ludźmi. Jeśli jednak społeczeństwo – przełamie lęk zbyt późno i nie opanuje dzisiejszej sytuacji, rodzaj ludzki będzie elitom już niepotrzebny – w całej dosłowności tego słowa. Depopulacja nastąpi na dwa sposoby: Aktywacja resetu globalnego, poprzez przeniesienie wybranych jednostek i rodów pod ziemie, według planu 33-36 – Ed-en 676, co uwolni potencjał jądrowy w celu zniszczenia większości populacji i stworzenia nowego Adama i Ewy, oraz późniejszego systemy hierarchicznego. Jest to schemat, którego reguły już poznaliśmy poprzez własne doświadczenie. Drugim sposobem, jest wyniszczająca wojna globalna, która zamiast skupić się na eliminacji elit, przez społeczeństwa, skupi się na szaleństwie podziału społecznego, co zakończy się uwolnieniem potencjału jądrowego i realizacją, tych samych kroków, co w przypadki pierwszego rozwiązania. Jeśli chcemy coś zmienić, zapoznaj się z metodologią psychomanipulacji, jakiej są poddawane społeczeństwa całego świata:

Wolność zaczyna się tam, gdzie kończy się strach przed niesprawiedliwością

Na tą chwile – elita umywają swe ręce, zatrudniając dzieci i osoby niepełnosprawne umysłowo, jako ekspertów, a nawet ministrów, aby w razie porażki skazano tych, którzy byli tylko fasadą zabójczego planu. Bierne uczestnictwo w ludobójstwie, jest najgorszym przejawem egoizmu i zemsty na przyszłych pokoleniach, poprzez brak akceptacji własnego strachu i tchórzostwa. Hejt, ironia, głupota ludzka, nienawiść, niedługo zmienią się w powszechną panikę. Ci, którzy dziś czerpią zysk z koronawirusa, jutro będą tymi, którzy staną przed międzynarodowymi trybunałami karnymi, oskarżeni o ludobójstwo i w współudział w rytualnym akcie niszczenia własnego gatunku. Czwarta era przemysłowa, wielki reset, transhumsnizm, to nic innego jak pulsujący nazizm, faszyzm i komunizm, ukrywający się pod fasadą nowych wizji o władzy człowieka nad człowiekiem. Wszyscy myślicie o nadziei, mesjaszu, a wraz z wojną, będziecie myśleli tylko o garnku i przeżyciu, nawet kosztem innych. Jeśli masz w sobie wykreowaną niechęć do czytania – przełam ją, ponieważ właśnie na takich kreacjach – zbudowano potęgę ludzkiej ignorancji w stosunku do niewygodnej prawdy.

Wstęp do psychomanipulacji, za pomocą ideologii koronawirusa.

Faza 0.0

1950-2010

Okno Overtona, znane również jako okno dyskursu, to zakres pomysłów zawierających nieakceptowane idee, które będą zaakceptowane przez opinie publiczną w niedalekiej przyszłości – ptasia grypa, świńska grypa, sars i wreszcie...koronawirus. Społeczeństwo, często sceptycznie odnosi się do idei politycznych, które sztucznie stworzono w różnych ośrodkach badań (t.j.Tavistock Institut) i analiz spraw publicznych (t.j. Stratfor). Jego teoria, opiera się na interwale idei, które mogą być w każdej chwili przyjęte, przez społeczeństwo, o których w rezultacie – mówią otwarcie politycy – nie chcący, aby postrzegano ich jako ekstremistów.

Idea przechodzi przez etapy:

1. Unthinkable (niedopomyślenia, zabronione, straszne);

2. Radical (radykalna; zabronione, ale z zastrzeżeniami);

3. Acceptable (wstępna akceptacja dyskursu);

4. Sensible (sensowny dialog );

5. Popular (popularna idea; możliwa do przyjęcia przez społeczeństwo);

6. Policy (decyzja polityczna, legalizacja, umocnienie się w polityce państwowej).

Faza 0.5

Oto kilka strategii, za pomocą których rządy fetyszystów, walczą z plebsem :

1. Rozpraszanie uwagi (patrz tam, gdzie wskazuje palec): Kluczowym elementem kontroli społecznej, jest odwrócenie uwagi od istotnych spraw osobowych oraz społecznych i zmian dokonywanych, przez polityczne i ekonomiczne elity, poprzez ciągłe rozpraszanie uwagi i zalew opinii publicznej nieistotnymi i frustrującymi informacjami. Strategia odwrócenia uwagi jest kluczowa, aby zapobiegać zainteresowaniu społeczeństwa podstawową wiedzą z zakresu nauki, ekonomii, psychologii, neurobiologii, cybernetyki. Odwrócenie uwagi, wpływa także na wyjałowienie duszy człowieka z czasu, ładu, prawa, moralności, niepodległości oraz błogostanu personalnego, bez czego nie powstanie wolność, równość, samostanowienie oraz samoograniczenie. Utrzymuj opinię publiczną odwróconą od realnych problemów osobowych i społecznych, poprzez zniewolenie nieważnymi sprawami, pasjami, zajęciami. Społeczeństwo musi być cały czas bardzo zajęte, aby nie mogło zająć się sobą.

2. Wygeneruj problem i zaproponuj rozwiązanie: Ta metoda jest również określana, jako: problem – reakcja – rozwiązanie. Stwórz taką sytuację ( problem ), która wywoła u odbiorców żądanie podjęcia natychmiastowych kroków, mających na celu rozwiązanie problemu lub zapobieganie mu w przyszłości. Na przykład, pozwól by rozprzestrzeniła się przemoc, aby społeczeństwo zgodziło się na zaostrzenie norm prawnych w ochronie własnego bezpieczeństwa, nawet za cenę swojej wolności. Wykreuj kryzys ekonomiczny, aby usprawiedliwić radykalne cięcia świadczeń socjalnych. Owa technika, związana jest z Oknem Overtona. Tak zwane okno dyskursu, to zakres pomysłów zawierających nieakceptowane idee, które będą zaakceptowane przez opinie publiczną w niedalekiej przyszłości. Istota tej techniki, polega na tym, że pożądaną zmianę opinii, dzieli się na kilka etapów, z których każdy przenosi postrzeganie idei w określone stadia, a ogólnie przyjętą normę, przesuwa na ich obrzeża. Powoduje to późniejsze przesunięcie samego okna, tak aby osiągnięta pozycja, znów znalazła się po środku, co umożliwia przejście do kolejnego etapu w jego granicach.

3. Zmiany wprowadzaj stopniowo: Nie wprowadzaj radykalnych zmian drastycznie lecz stopniowo, przesuwaj granicę wytrzymałości i akceptacji krok po kroku, aż do granic wytrzymałości, rozbijając zmiany na kolejne lata.


W ten sposób, włączając w to ideologie Okna Overtona, przeforsowano radykalne zmiany społeczno – ekonomiczne lat 80 i 90-tych, które doprowadziły do ukształtowania się ekonomii neoliberalnej: minimum świadczeń, prywatyzacja, niepewność jutra, elastyczność zatrudnienia, masowe bezrobocie, wypłaty na niskim poziomie, brak gwarancji godnego zarobku – wprowadzenie takich zmian jednocześnie wywołałoby rewolucję. Owa strategia opiera się na regule szoku przyszłości. Szok przyszłości, to psychologia naukowa, zaprojektowana do manipulowania dużymi grupami ludzi, poprzez ekspozycję na wstrząsające wydarzenia i szybkie zmiany sytuacji, mające na celu powodować panikę, dezorientację i niepewność wśród ludności. Doskonale, wpisują się tutaj -zamachy fałszywej flagi, czyli kreacje sceniczne, opisujące działania wymyślonych terrorystów oraz schematy chorobowe.

4. Strategia odroczenia: Kolejny sposób na wprowadzenie niemile widzianej zmiany, to przedstawienie jej, jako bolesnej konieczności, którą koniecznie będziemy musieli wprowadzić w przyszłości. Ludziom łatwiej jest zaakceptować widmo przyszłego poświęcenia, niż wprowadzić taką zmianę od razu. Co obserwujemy obecnie, kiedy kolejne tygodnie, przynoszą nam kolejne obostrzenia. Ponadto społeczeństwa mają tendencję do naiwnej wiary, że wszystko będzie dobrze i że być może uda się uniknąć poświęcenia. Taka strategia, daje więcej czasu na oswojenie się ze świadomością zmiany, a także przyjęcie jej w atmosferze rezygnacji, kiedy przyjdzie czas by wcielić ją w życie.

5. Mów do społeczeństwa jak do dziecka : Większość reklam i komunikatów kierowanych do opinii publicznej wykorzystuje język oraz sposób argumentowania, jakiego używa się, przemawiając do dzieci lub osób umysłowo chorych, a więc uproszczony i wręcz infantylny. Im bardziej chcesz zamglić obraz rzeczywistości swojemu rozmówcy, tym bardziej staraj się infantylizować komunikat. Dlaczego ? Jeśli będziesz mówić do osoby, jakby miała ona 12 lat, to po wpływem sugestii prawdopodobnie odpowie lub zareaguje bezkrytycznie, tak jakby rzeczywiście miała 12 lub mniej lat. Prosty przykład, jeśli każda osoba jest strukturą indywidualną i odrębną chemicznie i biologicznie, dlaczego proponuje się człowiekowi eksperymentalne szczepienia, zamiast szczepień dostosowanych pod dane DNA ? Skoro w ludzkim ciele żyje 38 bilionów nieaktywowanych wirusów, to źródłem wszystkich chorób, jest tworzenie dużych skupisk ludzi, narażonych na kontakt z antygenami innych jednostek.

6. Skup się na wykreowanych emocjach, a nie na racjonalności: Wykorzystywanie emocji, to klasyczna technika mająca na celu odstawienie racjonalnej analizy i zdrowego rozsądku jednostki na bok. Co więcej, użycie języka odpowiednio nacechowanego emocjonalnie daje możliwość podświadomego zaszczepienia idei, pragnień, lęków, niepokojów, impulsów, a przez to wywołanie określonych zachowań.

7. Utrzymuj ludzi w ignorancji: Uczyń społeczeństwo niezdolnym do zrozumienia metod sprawowania kontroli opartej na sile, prawie zwierząt, tezie, antytezie i trzeciej sile. Edukacja oferowana niższym klasom, musi być na tyle uboga i na przeciętnym poziomie, aby przepaść ignorancji pomiędzy niższymi a wyższymi klasami utrzymywała się, a techniki kontroli pozostawały niezrozumiałe dla niższych klas społecznych.


Faza 1

Zespół Münchhausena, to choroba z grupy zaburzeń pozorowanych polegająca na wywoływaniu u siebie objawów somatycznych w celu wymuszenia na personelu medycznym hospitalizacji. Na przykład: pacjenci domagają się operacji chirurgicznych, aby doprowadzić do deformacji zdrowego organizmu. Obecnie wielu idiotów, domaga się testów PCR, pomimo, że służą one do zupełnie innego celu, co skazuje ich na fałszywy wynik i chorobę oparta na czynnikach psychomanipulacji. Zespół występuje u osób, które mają zaburzenia osobowości, zwłaszcza w psychopatii, oraz osób z tendencjami masochistycznymi lub obsesyjnymi. Celem zachowania jest wejście w rolę chorego. Zachowanie to często wiąże się ze znacznymi nieprawidłowościami w zakresie związków z innymi ludźmi. Traktowanie ludzi, którzy nie są chorzy, jak gdyby byli chorzy, przez zmuszanie ich do udawania chorych, za pomocą maseczki, dystansowanie się, kwarantanny, izolacji, to objawy w/w zaburzenia psychicznego – zwanego zespołem Münchhausena.

Faza 2

Syndrom sztokholmski, to więź wytwarzana pomiędzy ofiarą a sprawcą. W efekcie, gdy ofiara może uciec od swojego oprawcy, tego nie robi. Obecnie psychopaci rozkazują swym ofiarom, aby zostały one w domach i zachowywały się irracjonalnie, co zmienia formę myślenia ofiary. Syndromem sztokholmskim tłumaczy się trudności z zerwaniem więzi z partnerem, który się znęca w domowym zaciszu. Syndromem sztokholmskim, jest również relacja obywatela z rządem, pomimo iż władza i żerowanie człowieka nad człowiekiem, jest nielegalna. Syndrom, jest efektem silnego stresu i rozpaczliwych prób ofiary wywołania współczucia u oprawcy. Kluczem do powstania zależności i całkowitego ubezwłasnowolnienia jest manipulacja, znęcanie się psychiczne połączone z tworzeniem atmosfery strachu, odcinaniem od znajomych i źródeł informacji innych niż te zatwierdzone przez oprawcę, poniżaniem ofiary w połączeniu z przemocą fizyczną przybierającą postać nie tylko rękoczynów, ale także zakazów wychodzenia z domu, nakazu ubierania się w określony sposób czy wymuszania odpowiedniego zachowania. Dzisiaj ofiarą psychopatycznych działań padło całe społeczeństwo, któremu wmówiono, że przeziębienie, to zabójczy wirus, a jedynym sposobem ochrony, jest całkowita eksterminacja społeczeństwa. Jasna koncepcja transhumanizmu: nie będzie ludzi, nie będzie wirusa. Tzw. obostrzenia to nic innego, niż zarządzenia kapo z obozu pracy, których jedynym celem jest upodlenie, złamanie kręgosłupa moralnego, zniszczenie woli walki i stworzenie z człowieka zombie, który nie myśli i nie czuje. Taka osoba – staje się marionetką w rękach psychopatów, z którą można zrobić wszystko. Nakaz noszenia maseczki utrudniających oddychanie i stanowiących wylęgarnię mikroorganizmów, zakaz spacerów, śpiewu, jedzenia na ulicy, tańców, spotkań w połączeniu z przymuszaniem do niechcianych terapii i straszeniem szczepionkami, to bezprecedensowa przemoc, prowadząca de facto – do uśmiercenia znacznej części populacji. Może być ona jedynie porównana z podobnymi praktykami, które miały miejsce w czasie II wojny światowej – szczególnie w stosunku do określonych grup ludności lub z działaniem sekt zniewalających ludzi. Ta bezprecedensowa przemoc, spotyka się z akceptacją większości społeczeństwa, które potulnie dostosowuje się do bezmiaru okrucieństwa serwowanego przez zdrajców. Społeczeństwo zachowuje się tak, jakby doszło do zbiorowego syndromu sztokholmskiego. Nie tylko zgadza się na bezprawie narzucane przez rządowych oprawców, ale niczym ofiary omawianego syndromu zdaje się z tymi sprawcami współdziałać, prowadząc do jeszcze większych strat w ludziach. Gdzie są naukowcy, profesorowie, którzy zawsze mieli usta pełne frazesów, a teraz milczą w obliczu zagłady?

Dlaczego milczą medycy, biolodzy, psycholodzy, socjolodzy? Dlaczego głosy rozsądku nie są powszechne? W zamian mamy pseudoekspertów udowadniających każdym słowem, że sprzedali się za kilka srebrników. Dlaczego te tzw. elity, zamykają oczy na jawne pogwałcenie Prawa Naturalnego, godności osoby ludzkiej i jej prawa do życia zgodnie z własnymi przekonaniami, prawa do nietykalności własnego ciała? Żadna epidemia, nawet prawdziwa – nie uprawnia do rujnowania ludziom życia, do zabraniania korzystania z dobroci natury i pracy. Żadna epidemia – nie uprawnia do narażania ludzi na chorobę i śmierć wskutek irracjonalnych zarządzeń. W październiku i listopadzie – już wzrosła liczba zgonów, jako efekt odłożonych operacji, braku diagnostyki nowotworowej (40-50% mniej osób kierowanych jest na szybką ścieżkę), skierowaniu wszystkich działań medycznych na niezbyt groźnego wirusa. W kolejnych miesiącach liczba zgonów dalej będzie wzrastała, jako efekt półrocznych zaniedbań. Dodatkowo, w okresie jesienno-zimowym, będzie nam towarzyszył gwałtowny wzrost liczby osób cierpiących na grypę, stany grypopodobne oraz przeziębieniowe, które zostaną okrzyknięte jako te powodowane przez koronawirusa. Na własne życzenie, wielu zamiast leczyć przeziębienie domowymi sposobami, odda się w ręce przekupionych przez rząd – psychopatów, którzy zamkną ich za kolczastymi drutami i poddadzą eksperymentom z niesprawdzonymi terapiami. Część się podda, bo spanikuje. Inni, gdyż przeziębienie nieco dłużej potrwa, nieco silniejsze będą objawy nie wykluczając ostrych ze względu na drastyczne obniżenie odporności całego społeczeństwa. Osoby 70 +, już są poddawane powolnej eutanazji, ze względu na zakaz wychodzenia z domu, który przeszedł bez echa. W końcu kogoś trzeba poświęcić, przy okazji ratując budżet i ZUS. Czy to się różni od segregacji na rampie? Genialny pomysł psychopaty!

Żadne racjonalne głosy – nie przemawiają do zamaskowanych tłumów. Nie obrażając baranów, te tłumy jak barany idą na rzeź. To ci zamaskowani, którzy stracili odporność, ci, którzy ograniczyli spacery i aktywność fizyczną ponoszą winę za wzrosty zgonów. To oni, są winni przepełnionym szpitalom, gdyż unikając spacerów i słońca znacznie obniżyli zawartość witaminy D w swoim organizmie, doprowadzając do większej podatności na choroby. Tłumy na plażach i basenach opalające się w maseczkach – to im zawdzięczamy mniej lub bardziej wymyśloną drugą falę. To ci zamaskowani są winni dalszym ograniczeniom, bo zło się dzieje, gdy zwykli ludzie milczą. To ich zachowanie doprowadziło do katastrofy zdrowotnej i powstania "epidemii", której mogło nie być.


 

Od września 2019 do marca 2020 około 4.4 mln. ludzi zachorowało na grypę. Daje to 600 tys. zachorowań miesięcznie i powyżej 20 tys. zachorowań dziennie. To były realne przypadki chorych. I nikt nie ogłaszał stanu wyjątkowego. Dzisiaj mamy dziennie 20 tys. testowanych pozytywnie, z których jakiekolwiek objawy ma może 1 tys. I to jest powodem do bezprecedensowego znęcania się nad społeczeństwem, przy pełnej zgodzie tego ostatniego. Zgodzie na eksterminację. Nie jest bowiem prawdą to, co mówią rządowi zdrajcy, że jedynym znanym od starożytności sposobem zapobiegania chorobom jest izolacja. Jedynym sposobem znanym od starożytności, który skutecznie przeciwdziała chorobom jest dbanie o odporność i tężyznę fizyczną. Czyli kluczem do dobrego zdrowia jest odpowiednia dieta, ruch na świeżym powietrzu oraz oddychanie pełną piersią.

Faza 3

Wytwórz sytuacje napięcia, przez prowokowanie kryzysu tylko po to, aby móc zastosować nadzwyczajne środki zaradcze, ponieważ istnienie zagrożenia – usprawiedliwia zastosowanie skrajnych metod, które w innej sytuacji wywołałyby protesty i oburzenie oraz brak zgody społecznej. Przykład – za pomocą ideologi aborcji wywołaj protesty, odsuwające uwagę od rzeczywistych protestów spowodowanych fake’ową pandemia, następie uwagę społeczna skieruj na wykreowana przez prowokatorów agresje, która usprawiedliwia zastosowanie skrajnych metod interwencyjnych pod pozorem zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

Przykład II, za pomocą mediów i statystyk wprowadź ideologie zabójczego wirusa, tworząc tezę i antytezę poglądową, wywołującą strajki i bitwy tezy z antytezą, co usprawiedliwia wprowadzenia skrajnych metod represyjnych pod pozorem zachowania bezpieczeństwa publicznego. Manipulacja aborcją – odwodzi uwagę od nielegalnych szczepień i testów oraz statystyk przekłamujących rzeczywistość ! Porządek, to iluzja terroru, prostym przykładem wymuszonego ładu, jest układ liter w alfabecie, choć dla użytkowania danego języka – nie ma to żadnego znaczenia, ma to znaczenie tylko dla tych, którzy w owych literach – ukryli dodatkowe treści  – opisujące schematy życia w zniewolonym środowisku społecznym. Gdy śmierć – staje się rozrywką, tracimy kontrole nad rzeczywistością.  Książki, filmy, gry, odebrały nam racjonalność wybieranych czynów, co dąży do zmian konstytucyjnych opartych na zniszczeniu przejawów Prawa Naturalnego  – bez którego przestaniemy być ludźmi, a zaczniemy być zwierzyną pozbawiona podstawowych praw ludzkich. Wszyscy politycy kłamią, można to przeanalizować za pomocą ruchów ich głów, rąk, oczu i mimiki. Spojrzenie w lewo i w górę, brak mrugania lub nienaturalnie częste mruganie oraz dotykanie dłońmi nosa lub ust, to ukrywany fakt niewypowiedzianego przestępstwa – jeśli nad słowami zapanował psycholog – widać to – po nieruchomych dłoniach lub wyuczonej kreacji stylistycznej i tonacji głosu. Nie dajmy sobą manipulować ! Mamy za sobą Prawo Naturalne, które wymusza osiągniecie równości, wolności i ukarania, tych, którzy nam owe wartości zabierają ! Świat płonie, a czy społeczeństwa zastanawiają się, czy zrobić kuku tym, którzy je prześladują, niszczą, zabijają, torturują i trują ? Podzielano was według schematu różnych kluczy, a wy wierzycie, że jest to sens waszego życia ! Fanatyzm wyznania religijnego i politycznego oraz poglądowego, nie ma znaczenia- albo jesteś dobrym człowiekiem albo w ogóle cię nie ma i nigdy nie było !

Instynktywizm

Instynktywizm Lorenza, ma zastosowanie do ludzi, ponieważ agresja większości wobec mniejszości w czasach covidodramy, jest tego przykładem. Nadmierne zagęszczenie osobników na danym obszarze rodzi frustracje. Propaganda  zezwala na jej rozładowanie w formie agresji. Zaś podział na większość i mniejszość, wskazuje na kogo dana agresja, ma być skierowana. Gdy zagęszczenie zwierząt narusza prywatność terytorialna każdego z nich, zabijają się, aby zapewnić sobie przestrzeń. W czym leży problem ? 

Wirusy, a raczej antygeny, są największym darem i przekleństwem człowieczeństwa, ponieważ służą słusznemu rozmieszczeniu oraz odseparowaniu ludzi na kontynentach oraz niszczeniu ludzkich skupisk na skutek multikulturowości. Pandemia wirusowa, to pojęcie matematyczne, które ma wywoływać powszechny strach i panikę rozsiewaną przez media i kasty rządzące oraz licencjonowane kasty najemne. Licencja, daje uprawnienia do oszukiwania społeczeństwa, w imię jakiejś tam wyższej ideologi, za pomocą medialnej tuby propagandowej. Wytworzenie niewidzialnych wrogów – fantomów wirusowych, jest odwrotnością idei sprzymierzeńca – placebo dla zdrowia ludzkiego. Aby nie straszyć multikulturowych społeczeństw wiedzą na temat antygenów, wprowadzono ideologie wirusów. Największym wrogiem człowieka, nie są grzyby, wirusy, bakterie, czy pasożyty, ale inny człowiek i jego substancje antygenowe, posiadające unikalną determinantę antygenową, która nie łączy się z antygenami innej istoty, co powoduje wojnę we wnętrzu człowieka, nazywana alergią na substancje antygenowe. Co więcej, człowiek może być uczulony na drugiego człowieka, ponieważ nie będzie tolerował jego feromonów – zapachu, jego ciała, potu, śluzu, spermy, czy łez. Musicie wiedzieć, że 80% ludzi, ma antygeny w wydzielinach.

Antygen, jest jak ludzka jaźń, dusza, tożsamość, czy świadomość i nawet jeśli czego nie widzimy, to nie oznacza, że tego nie ma, ponieważ sen, myśl i słowo tworzy działanie – wartość, taką jak determinanta antygenowa, która jest tak unikalna, jak linie papilarne danej jednostki, co więcej jednego i drugiego, nie można podrobić, ponieważ żadne inne przeciwciało, nie będzie wstanie połączyć się z naszym antygenem, którego tajemnica tkwi w unikalnych cukrach. Przeciwciała, zwalczają krew obcego pochodzenia i antyciała innej osoby. Przeciwciała odpornościowe, mają pamięć genetyczna – pamiętają przebyte choroby dawcy i jego reproduktorów. Jednak te przeciwciała, nie są zgodne z pamięcią genetyczna innego człowieka – biorcy !!! Czyli jakikolwiek przejaw eugeniki, genetyki, szczepień wektorowych, przeszczepów, multikulturowości … jest komercyjnym przestępstwem, o którym nie informuje się młodych lekarzy w obawie o bunt społeczny. Ideologia wirusów, jest chroniona, choć to szczepienia przeciw wirusom, są powodem śmierci przypisywanych owym wirusom. Po prostu – Antygeny, zawarte w szczepionkach, niszczą system odpornościowy biorcy. Ideologia wirusa, a właściwie strachu, jest wygodnym sposobem manipulowania i kontrolowania całych społeczeństw.

Pasteur używał terminu wirus (z łac. jad) dla wszystkich biologicznych czynników chorobotwórczych.

Zastanawiałeś się, czym są i z czego, są zbudowane owe mityczne wirusy. Ideologia wirusa została odkryta, a właściwie ogłoszona światu pomiędzy 1884 – 1917 rokiem, ale była to tylko ideologia Okna Overtona, ponieważ oficjalnie wirusa (lub tego, co za wirusa uchodzi), można było zobaczyć pod okularem mikroskopu elektronowego, od dnia jego wynalezienia w 1931 roku. Wirusy nie mają struktury komórkowej, własnych układów metabolicznych, ani nie zawierają organelli. Nie zalicza się ich do organizmów żywych. Najprostsze wirusy, są zbudowane z kwasu nukleinowego stanowiącego ich genom oraz otaczającego go płaszcza białkowego zwanego kapsydem. Zawierają jeden z dwóch kwasów nukleinowych – RNA (wirusy RNA) albo DNA (wirusy DNA), w którym zawarta jest informacja potrzebna do wytworzenia cząstek potomnych, oznacza to, że wirus, to antygen obcej osoby w naszym organizmie.  I poprzez multikulturowy tryb życia, każdego dnia mamy owych antygenów pochodzących od innych osób mnóstwo w swoim ciele, co przekłada się na setki alergii, zapaleń i chorób.

Każda masońska i dochodowa teoria, wzbogacana jest o fotorealistyczne grafiki pokazujące wirusy i planety, ale spróbuj znaleźć faktyczne zdjęcia tych tworów ! Zamiast nich, mamy zdjęcia bakterii, mikroorganizmów i grafiki ziemi o różnie wyglądających kontynentach. Aby dociec prawdy – musisz polecieć na orbitę, czego nie zrobisz nawet jeśli wybudujesz sobie statek kosmiczny, ponieważ nie dostaniesz na to – zgody władz. Jeśli chcesz dostrzec wirusa, musisz zakupić w/w mikroskop elektronowy lub zapłacić za godzinę jego użytkowania, aby zamiast wirusów – dostrzec antygeny. 99,9 % zdjęć wirusów, to grafiki i fake, przedstawiające geny i antygeny … podpisane jako wirusy. Jeśli coś narysujesz, stworzysz w programie graficznym i nazwiesz to niezwykle groźnym piripopem, zostaniesz wyśmiany, jednak gdy zrobi to ktoś, kto kamufluje się za fetyszem tytułu, roli, stanowiska, autorytetu, dostaje za to fetysz nagrody, medalu, czy awansu. Aktor, kłamca, nie podlega logicznej ocenie, ponieważ chroni go niewidzialna tarcza profesjonalnego fetyszu – on jest naukowcem, lekarzem, profesorem – mitycznym kapłanem, kreatorem iluzji życia, której ulegamy, choć przekonano nas, że czary i bajki już nie istnieją.

Antygeny i szczepienia

Dojrzała, kompletna cząstka wirusowa nazywana jest wirionem. Wirion składa się z dwóch podstawowych elementów: kwasu nukleinowego stanowiącego wirusowy genom oraz otaczającego go płaszcza białkowego, tak zwanego kapsydu. Kompleks wirusowego genomu i chroniących go białek (białek strukturalnych) nazywa się nukleokapsydem. Wirus może kodować także inne białka (białka niestrukturalne), które nie są obecne w wirionie (tj. cząstce wirusa znajdującej się w środowisku pozakomórkowym), ale pełnią różne ważne funkcje w cyklu replikacyjnym wirusa. Kwas nukleinowy (genom) stanowiący dziedziczną informację genetyczną wirusa może być cząsteczką RNA albo DNA. Może mieć postać jedno- lub dwuniciową, liniową lub kolistą, ciągłą lub segmentowaną. Kapsyd zbudowany jest z podjednostek białkowych zwanych kapsomerami, których liczba jest ściśle określona dla danego gatunku wirusa. Kapsomery są strukturami kulistymi lub cylindrycznymi, które z kolei zbudowane są z protomerów. Dużo ciężkich słów i wiesz co – większość z tych słów, to czysta teoria, która oprócz słowa, nie przenosi w nim żadnej treści.

Zauważyłeś coś ciekawego – słowa oznaczają teorie – oznaczają brak niezbędnego tutaj – cukru, wskazującego na antygen. Stworzono z antygenu – użytecznego wirusa, ale aby to zrobić – zniszczono naturalne usadowienie człowieka, poprzez skrzyżowania rdzennych ras między sobą. Wstrzykiwanie ogromnej ilości antygenów od innych nosicieli, zamienia nieżywe cząstki w ciele dawcy, w drapieżców, przeniesionych na ciało biorcy. Co się stało, gdy przeniesiono szare wiewiórki na teren wiewiórek pospolitych, te pierwsze prawie całkowicie wyniszczyły ten drugi rodzaj, za pomocą swej ruchliwości, odwagi i zaradności. Na jednym terenie, nie mogą istnieć dwa systemu ! Gdzie są Indianie, Aborygeni, Inkowie, Majowie, Lechici- większość z tych ludzi, uważa dzisiaj, że ich tożsamość, opiera się na wirusie chrześcijaństwa.

Ludzki organizm pozbywa się toksyn, resztek komórek, antygenów innych osób i robi to każdego dnia, Jeśli "zalejemy go" zbyt dużą ilością wrogów ze szczepień, smug chemicznych, "plastikowego" jedzenia czy skażonej wody, nie daje sobie z nimi rady.


Fagocytoza, czyli sztuka oczyszczania

Fagocytoza (gr. phagein – jeść, kytos – komórka), to rodzaj endocytozy, spotykany u komórek i organizmów jednokomórkowych. Polega na pobieraniu ze środowiska pokarmów stałych, odizolowaniu od cytozolu, poprzez utworzenie wodniczki pokarmowej (lub innego tworu o podobnym przeznaczeniu, np. heterofagocyty), i trawieniu z udziałem lizosomów. W tym procesie nie następuje utrata błony komórkowej. Ewentualne niestrawione resztki są usuwane przez włączenie się wodniczki z powrotem w błonę komórkową (jest to egzocytoza). Fagocytoza jest powszechnym zjawiskiem u pierwotniaków, ale występuje też u organizmów wielokomórkowych: makrofagi człowieka niszczą codziennie miliardy starych erytrocytów. Fagocytoza jest skuteczną metodą obrony przed organizmami chorobotwórczymi, stanowiąc ważny element odporności nieswoistej. Naukowcy doszli do korzystnego przekonania, że można to interpretować w celach manipulacyjnych, ponieważ zjawisko fagocytozy, zostało wykorzystane do odnajdowania wrogów ludzkiego organizmu, co dało początek ideologii pandemii. W każdym z nas są fragmenty antygenów, bakterii, starych erytrocytów, które są źle interpretowane. Szczepionki ten proces rozprzestrzeniają, poprzez zalanie organizmu taką ilością zanieczyszczeń, z którą nie poradzi sobie żaden ludzki organizm, co jest na rękę kartelom farmaceutycznym. Zapalenie płuc, nie zdarza się z dnia na dzień, zaczyna się od znacznie łagodniejszych objawów (takich jak przeziębienie), z którymi można sobie poradzić, za pomocą przywrócenia równowagi homeostatycznej. Jednak kartele zrobią wszystko, abyś niegdyś nie odzyskał równowagi swego ciała. Grypa przekształca się w cięższe objawy, gdy organizm, nie jest wstanie prawidłowo zwalczać objawów danej infekcji – poprzez istnienie chorób towarzyszących. Kary Mullis, uważa, że HIV, nie powoduje AIDS, ponieważ nie ma na to dowodów naukowych, nie ma także dowodów naukowych, że test PCR wykrywa Covid-19! 

Do dziś – nie ma – ani jednego naukowego i przekonującego dowodu na istnienie HIV. Nie ma też dowodu, na istnienie Covid-19. Koronawirus u zwierząt oraz osób starszych, jest powodowany przez choroby towarzyszące i antygeny. Również AIDS, jest powodowane czynnikami chorób towarzyszących i antygenów pochodzących od różnych partnerów seksualnych. Nawet taki retrowirus nie został wyizolowany i oczyszczony metodami klasycznej wirusologii, tą są tylko i wyłącznie użyteczne ideologie oparte na tezach komercyjnych wolnomyślicieli.

Działaj!

Masz tylko siebie na własność i nic więcej – więc nie zjeb tego, brakiem znajomości Prawa Naturalnego. Ci, z których drwicie – manipulują wami, za pomocą wytycznych, które otrzymali z niewidzialnej dla plebsu góry, rzeczywistej władzy, utkwionej na nieboskłonie instytucji międzynarodowych, wchodzących w skład rządu światowego. Rzeczywisty cel wszystkich działań, zawsze jest inny od medialnej propagandy. Jeśli palec pokazuje tobie słońce, przestań w nie patrzeć, aby mieć czas ujrzenia tego, co jest poza zasięgiem jego blasku. Ci którzy oślepli, dostrzegają tylko drgania telewizyjnej matrycy i głosu instruującego ślepca o celu jego drogi. Złudzenie, pozwala uczynić z głupca – eksperta, ze zdrowego człowieka – podejrzany o zachorowanie obiekt oraz przekonać zniewolonego, że będzie wolny, jeśli spełni oczekiwania władzy, która jest całkowitym przeciwieństwem wolności jednostkowej. Niektórzy ludzie, posiadają swoisty niedorozwój intelektualny, charakteryzujący się pierwotnym zezwierzęceniem, będącym wynikiem nadmiernego łaknienia – upatrującego sens istnienia w fetyszach – kojarzonych z niebezpiecznymi ideologami, takimi jak wiara, władza, czy wykształcenie oraz nauka, które pozbawione są wewnętrznego czynnika duchowego.

Prostym przykładem takiego zezwierzęcenia, jest ideologia podziału oparta na wierze w bezkarność dokonywanych czynów eugenicznych, których ideologia – przekonuje wykształcone, ale niedorozwinięte osoby o konieczności posiadania wyboru w temacie aborcji, będącej celowym aktem profanacji i rytualnego zabójstwa – przekładającego się na zysk tych, którzy z ciał nienarodzonych – czerpią wymierny zysk wychodzący z ideologii produktu i depopulacji. Osoby pragnące ludobójstwa – nazwanego – aborcją, powinny dać dobry przykład i się zutylizować, co rozwiąże oba problemy na raz i nie naruszy Prawa Naturalnego, a rozsądnym i normalnym, da możliwość wywalczenia wolności, równości oraz naprawienia gospodarki, służby zdrowia, edukacji oraz rozwiązania ideologii covidowej, jako ogólnoświatowej manipulacji. Wyedukowana seksualność i rozwinięta aktywność fizyczna – rodzi manie, bestialstwo i przeniesienie wartości z umysłu i ducha na kult ciała, któremu przeszkadza prokreacja oraz nadmiar konkurencji, co wpasowuje się w ideologie depopulacji świata z istot słabych, chorych, starszych i niepełnosprawnych.


Większość społeczeństwa w tym bezmyślnie uczestniczy, tworząc światopogląd bestii, dbającej tylko o swój byt. Koronawirus, jest rozszerzeniem tej ideologii, ponieważ pozwala zgodnie z prawem – pozbyć się chorych, słabych, starszych i niepełnosprawnych. Największą sztuką wojny, jest całkowite uniknięcie konfliktu zbrojnego, a zamiast tego pokonanie wroga, poprzez zniszczenie jego zasad moralnych, religii, kultury i tradycji. Kiedy kraj jest tak zdemoralizowany, możesz go przejąć bez jednego strzału. Dziś wierzycie w to, że otaczająca was kultura, jest kulturą chrześcijańską, choć jest to absurd, wpajany niewolnikowi, przez najeźdźcę, dziś wierzycie, że największą wartość ma demokracja i prawo, choć prawo i system oparty na prawie zwierząt, oddala społeczeństwo od Prawa Naturalnego i wolności, dziś wierzycie, że edukacja oparta na indoktrynacji, jest wartością, ale wartość, oparta na lustrze – odbijającym błędy poprzednich pokoleń, jest absurdem.

Obywatel, to słowo równoważne ze słowem niewolnik, ponieważ niewolnik, obywa się bez równości i wolności, poprzez zrzeczenie się Prawa Naturalnego, na rzecz prawa stanowionego, wykreowanego przez jednostki, zamierzające żyć na koszt wiernego obywatela. Takie działanie, przekłada się na akceptację wyrządzanych nam szkód. Kto nie szanuje życia i kieruje się poprawnością polityczną, niszczy Prawo Naturalne, co stawia go wśród zwierząt walczących z ludźmi. Szamańskie zwierzęta, za pomocą prawa stanowionego – prawa zwierząt – wysługują i posługują się najemnikami i niewolnikami – obywatelem, zmuszając go poprzez fetysze (ról, stanowisk, tytułów itp.) do posłuszeństwa (oboedientia), co zmusza plebs, pospólstwo – do pospolitej (communis) egzystencji, której realia, są przekazywany z pokolenia na pokolenie, za pomocą w/w edukacji lustrzanej.

Jestem Panem Bogiem samego siebie, rządem współgrających ze sobą organów, rządzącym swoim życiem – na bazie Prawa Naturalnego, ponieważ samostanowię i samoograniczam swe życie i łaknienie, czego nigdy nie uczyni żaden rząd psychopatów, pragnących żyć na koszt społeczny.

Kto wojuje z życiem za pomocą robactwa, które łamie swoje prawa naturalne, ten pragnie zniszczenia jakichkolwiek wartości, za pomocą absolutyzmu politycznego, będącego najlepszym obrazowaniem wiary we władze człowieka nad człowiekiem.

Na świecie, nie ma żadnej pandemii. Pandemia, to matematyczne sformułowanie – używane przez media i rządy, w celu przeprowadzenia zamachu fałszywej flagi, która dąży do cichych zmian ustrojowych. Nie ma kogoś takiego – jak wszyscy i razem, są tylko jednostki myślące w sposób podobny w niektórych dziedzinach i całkowicie inaczej w innych kwestiach. Doszczętnie zniszczono rolnictwo, więc zautomatyzowane fabryki nie będą potrzebowały pracowników, a umaszynowieni, genetycznie zmodyfikowani ludzie – nie będą potrzebowali Natury oraz naturalnego pożywienia, a także podstaw Prawa Naturalnego. Zatem, czy jesteście na takie coś gotowi. Czy tego pragniecie. Czy właśnie tak chcecie "żyć"???


Wojciech "Dydymus" Dydymski

 

Źródło artykułu: https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/

Źródło zdjęć:internet

Korekta i edycja: Medart 

 

 Dr Piotr Rubas o pseudo-szczepionce na Covid-19:

https://www.cda.pl/video/6226361c0 

 Dr Carrie Madej- Człowiek 2.0:

https://www.bitchute.com/video/854Y9KKGDwBb/ 

gen Perna o milionach gotowych zastrzyków:

https://www.youtube.com/watch?v=2J8oUeWut-c

Polskojęzyczna mafia ustala depopulację:

https://www.youtube.com/watch?v=4xNWPqli1-0 

Plan "elit":

https://www.youtube.com/watch?v=eqHADCvgJe0 

Szokująca Biała Księga Hansa Schwaba:

https://www.youtube.com/watch?v=9i777wSkWUk 

Trochę starszy ale znakomity materiał dr Rath:

https://www.youtube.com/watch?v=s5qZhovPFyQ

Dlaczego test PCR jest bezużyteczny przy diagnozowaniu wirusów:

https://www.cda.pl/video/567715743 

Czy entuzjaści szczepionek na Cov-19 wiedzą o tych faktach?

https://www.cda.pl/video/6247400f3 

Drugie, a może i trzecie dno:

https://www.youtube.com/watch?v=an_i85x3exA

Posłuchajcie DOBRZE co wygadują rządowi dewianci:

https://www.youtube.com/watch?v=1G_JAG3_QzY

Przed kampanią socjotechniczną pt: "Szczepionka jest ZBAWIENIEM":

https://www.youtube.com/watch?v=W9na-wlS5WQ 

Jak ludzie dają się łudzić:

https://www.youtube.com/watch?v=o1bt_4PS57w 

Gorzkie słowa do "uśpionych":

https://www.youtube.com/watch?v=mlOCoktUhrE 

Społeczeństwo kibluje w lockdownie a "śmietanka" się...bawi:

https://www.o2.pl/informacje/impreza-pograzyla-zastepce-komendanta-glownego-wsrod-policjantow-wrze-6594249901447968a 

Nawet WHO "puszcza farbę", ale rządowi kryminaliści jadą z gojami dalej. Ile jeszcze dowodów trzeba przytoczyć, ażeby ludzie zrozumieli, z kim mają do czynienia?

https://www.youtube.com/watch?v=DRE5YauLzg8